سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فاطمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد شیراز
سعید غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد شیراز
رضا نهائی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد شیراز

چکیده:
معماری پایدار استفاده از ابزار طراحی و شیوه های ساخت و ساز و ایجاد رابطه مناسب بین محیط و بناست که تأثیرات منفی ساخت و ساز را در محیط زیست به حداقل برساند و با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و روحی و روانی افراد سبب رسیدن به اهداف توسعه پایدار شود، به علاوه در دهه های اخیر با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، راهبرد بلند مرتبه سازی، رواج یافته است و احساس مسئولیتی جدی در مصرف بهینه انرژی، افزایش راندمان آن و مسئله حمایت آن و مسئله حمایت از محیط زیست ایجاد شده و مدیریت انرژی و اصلاح الگوی مصرف به امری اجتناب ناپذیر مبدل گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی، میزان مصرف انرژی دوره های یکساله در ساختمان های مختلف محله ی معالی آباد شهر شیراز بررسی شده است و رابطه ی میان ارتفاع ساختمان و مصرف انرژی (گاز) مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نمودارها و توصیه هایی به عنوان نتیجه گیری ارائه خواهد شد که اهداف آن می تواند رسیدن به عوامل ایجاد نوعی خلاقیت و مدیریت سلامت ساختمان شود که برپایه منابع کارآمد و اصول اکولوژیکی به وجود می آید.