سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد عربشاهی کریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده:

در دیدگاه های سنتی مدیریت، توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی معمترین نقش را در توسعه ایفا میکردند. اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر از انچه به سرمایه اقتصادی ، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم ، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرماهی ها به طور بهنیه انجام نخواهد شد. بنابراین با توجه به ؟؟؟؟؟ در این مقاله قصد داریم تا به بررسی نقش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با فرایند توسعه اقتصادی را لیست کرده، نقش عوامل اجتماعی را در این میان بررسی نموده، به تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت.
در بحث سرمایه اجتماعی نیز، مفهوم سرمایه اجتماعی ، انواع سرمایه اجتماعی، اجزای سرمایه اجتماعی (از قبیل: اعتماد وپیوندها) و شاخصهای سرمایه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
سپس به موضوع اصلی این مقاله یعنی ارتباط سرمایه اجتماعی و نقش استراتژیک آن در توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت. ابتدا پاره ای از تحقیقات صورت گرفته در این باره را مرور می نماییم. با توجه به نتایج این تحقیقات کارکردهایمختلف سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی را مشخص نموده و تاثیرات سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی به بحث می نشینیم و سپس اثرات مثبت و منفی سرمایه اجتماعی را لیست می نماییم. و در ادامه به بعدی که کمتر بدان پرداخته شده یعنی تاثیرات توسعه اقتصادی سرمایه اجتماعی می پردازیم و نقش دولت و راهکارهای مختلف برای افزایش سرمایه اجتماعی را مطرح می نماییم. در خاتمه به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و روند توسعه در ایران می پردازیم و با نتیجه گیری بحث را به پایان می بریم.