سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت عراقی – کارشناس ارشد هوشبری و مربی دانشکده پرستاری مامائی
محمد واحدیان – عضوء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

زمینه و هدف:
طبق تعریف لاسون و ریورز اعتیاد تغییرات سلولی است که در اثر استفاده زیاد از مواد و داروهای روان گردان رخ می دهد. و در زمان سندرم پرهیز یا محدودیت ، هنگام قطع اارو ظاهر می شود. امروزه دولت ها هزینه های گزافی را برای مبارزه با سوء مصرف مواد متحمل می وشند. مصرف مواد در کشور ما سابقه ای چند هزار ساله دارد و شیوع سوء مصرف مواد افیونی در کشور ما قابل قیاس با هیچ کشوری نمی باشد. از رفی طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ، ایران از نظر وقوع حوادث رانندگی مقام اول را در جهان احراز کرده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین نقش اعتیاد به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تصادفات موتور سیکلت در سطح شهر مشهد انجام گرفت.
نوع مطالعه:
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است و جامعه پژوهش کلیه مراجعین راکب و سرنشین موتورسیکلت بوده که به دلیل تصادف به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مراجعه کرده اند. و با توجه به مطالعات انجام شده ۴۰۰ بیمار واجد شرایط به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.از نمونه گیری از کلیه بیماران بستری در بخش های مختلف در محدوده زمانی مطالعه ، سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.
روش مطالعه:
پرسشنامه هایی با استفاده از آخرین مقالات اینترنتی و اطلاعات کتابخانه ای و نیزاطلاعات مامورین راهنمایی و رانندگی و نوع آسیب های وارده تهیه و ورایی و پایان آن تست گردید و توسط پرسشگران به روش مصاحبه ، مشاهده و ثبت اطلاعات از پروده پر شد.
یافته ها:
نتایج نشان داد بیشترین مصدومین مراجعه کننده به بیمارستان در تصادفات موتورسیکلت مردان گروه سنی ۳۰-۲۱ سال می باشد. بیشترین فراوانی سنی مشاهده شده از ۱۸ سالمی باشد. ۳/۱۷ درصد از مصدومین از مواد افیونی استفاده می کردند و بیشترین ماده مصرفی ، تریاک بوده است. بیشترین روش استفاده از مواد افیونی در استفاده کنندگان به شیوه کشیدن و استنشاق دود بوده است. حدود یک سوم واحد های پژوهشی از سیگار استفاده می کردند. و بیشترین فراوانی استفاده از سیگار ۷۰ نخ در هفته بوده است. حدود یک چهارم مصدومین از مشروبات الکلی استفاده می کردند. بیشترین فراوانی آسیب ها را شکستگی اندام تحتانی تشکیل می دهد. بین جنس ، شیفت کاری مصدومین ، نوع پوشش ایمنی ، معنی داری دیده شد. اما بین نحوه انتقال به بیمارستان ، نحوه تصادف با نحوه آسیب دیدگی رابزه معنا داری دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری:
بنا بر نتایج پژوهش ، مصرف مواد افیونی ، مشروبات الکلی و سیگار در مصدومین موتور سیکلت نسبتا رایج است که می تواند از عوامل مستعد کننده تصادفات باشد . صدمات روحی ، مشکلات جسمی ، فرار از افسردگی ، ایجاد تنوع در روند یک نواخت و پایبند نبودن به ارزش های معنوی و فقر فرهنگی در بعضی از افراد ، از دلایل روی آوردن به اینقبیل مواد است. لذا ارتقاء سطح آکاهی ، غنی سازی فرهنگی ، انجام فعالیت های پیشگیری در جهت کاهش تقاضا ، فعالیت های جایگزینی و امکانات تفریحی ، وضع قوانین جدی و کنترل دقیق مرزها در گرایش به اعتیاد و در نتیجه کاهش میزان تصادفات می باشد.