سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
محمد احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی
سعید نواب پور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان
ساناز رمضانپور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان
حسن سلطانلو – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان

چکیده:
ناشی از تنش‌های مختلف محیطی منتسب خسارت اکسیداتیو در سطح سلولی است که به دلیل غلظت بالای رادیکال‌های فعال اکسیژن حاصل می‌گردد. اگرچه تعداد رادیکال فعال اکسیژن زیاد بود و با طول عمر بسیار کوتاه مرتباً به یکدیگر تبدیل می‌شود ولی غالباً در چرخه تولید و تبادل، اکسیژن اتمی به عنوان اولین حلقه تولید می‌شود. از این‌رو بررسی نقش آن در القای بیان ژن متالوتاینین درخور توجه است. ژن متالوتاینین از ژن‌های دفاعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد تعادل در بالانس یونی سلاح کمک می‌نماید. در تحقیق حاضر در شرایط گلخانه تحقیقاتی با محلول پاشی محلول نیترات نقره (به عنوان عامل مولد رادیکال‌های اکسیژن) در غلظت‌های صفر، یک و ۱/۵ میلی مولار برروی برگه دو رقم تجن و فلات گندم روند تغییرات ژن متالوتاینین بررسی شد. همچنین محلول پاشی ماده شیمیایی دبکو Dabco در غلظت‌های ۱۰ و ۲۰ میلی مولار یک ساعت قبل از نیترات نقره به عنوان پیش تیمار در گلدان‌های مجزا استفاده شد. نقش ماده مزبور کاهش سطح اکسیژن اتمی است. با انجام نمونه‌برداری از برگ ۴۸ ساعت پس از آخرین محلول پاشی استخراج RNA انجام و با ساخت cDNA و طراحی آغازگر اختصاصی ژن متالوتاینین با بهره‌گیری از روش Real time-PCR میزان رونوشت ژن متالوتاینین ارزیابی گردید. نتایج تنوع قابل توجهی را در واکنش ژن مزبور به عامل شیمیایی تنش و همچنین پیش تیمار دبکو در ارقام مورد مطالعه نشان داد.