سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور مومنی – دانشگاه تهران عضو هیئت علمی گروه مدیریت تهران
زهرا محمودخانی – کارشناس ارشدمدیریتبازرگانی
علی نصیرزنوزی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی
سمیرا علی اکبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

ازآنجایی که بانکداری به عنوان یکی ازارکان های مهم تاثیر گذار در پیشرفت و عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می گردد فناوریهای نوینی در جهت توسعه و ایجاد محیطی امن نیاز است نظر به اینکه امضای دیجیتال یکی از روشهای بنیادی در برقراری امنیت می باشد ایده پیشنهادی دراین نوشتار امضای دیجیتال به عنوان تکنیکی جهت حفظ اطلاعات و امنیت در سیستم بانکداری که در نهایت موجب رضایت مشتریان می شود می باشد به گونه ای که تمامی بانکها ملزم به استفاده از الگوریتم مشخصی دراین بازه ی زمانی هستند همچنین برای رسیدن به این مهم نیاز به پیاده سازی کدگذاری لایه ای درامضای دیجیتال است که افراد غیرمجاز با احتمال کمتری به نوع و روش کدگذاری اطلاعات موجود دسترسی خواهند داشت نتایج این نوشتار میتواند به سیاستگذاران بانکداری الکترونیک کمک نماید که با آگاهی از چالشهای فراروی استقرار امنیت پیش بینی لازم جهت غلبه براین چالشها را انجام دهند.