سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالجواد خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

امروزه صنعت جهانگردی یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا به حساب می اید و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال زایی و توسعه ساختار زیربنایی خود محسوب مینماید ایران اسلامی نیز با برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری می تواند نقش بسیار موثری را هم از نظر اقتصادی و هم ازنظر شناساندن خود به عنوان فرهنگی مستقل در دنیای امروز ایفا کند بررسی های انجام گرفته تجربیات حاصله طی سالهای اخیر معلوم می سازد که موفقیت دراین صنعت آن چنان موضوع سهل و آسانی نیست که بتوان بدون توجه به برخی عوامل موثر آن بدست آورد ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی استدر این تحقیق وضعیت عوامل وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری استان فارس به عنوان یکی از استانهای مهم گردشگری کشور مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق چهار عالم اصلی بازاریابی ۴p مطرح شده است که هرعامل مواردی مورد بررسی قرارگرفته است که درنهایت نتایج تحقیق به مامی گوید که درارتباط با قیمت وضعیت هزینه های اقامتی و حمل و نقل درارتباط با خدمات ارایه شده سهولتدسترسی به خدمات در ارتباط با واسطه های گردشگری کیفیت تسهیلات حمل و نقل و ایجاد دفاتر بازاریابی درخارج از کشور و بالاخره در ارتباط با روش های ترفیع تبلیغات مختلف بیشترین اهمیت را از دیدگاه گردشگران دارند.