سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدابراهیم آذری نجف آباد – کارشناس ارشد، مهندسی آب، دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک
نینا زرینه – کارشناس ارشد، مهندسی آب، دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک

چکیده:
نیاز ایجاد منابع تأمین آب جدید به سرمایه گذاری بالا ، موجب گردیده تا ضرورت صرفه جویی درمصرف آب بیش از پیش احساس شود. بدین منظور ضروری است تا برنامه ریزی دقیق در زمینه مدیریت تقاضای آب و اعمال روش های مدیریتی انجام شود. کشور ایران بیش از متوسط جهانی در بخش صنعت آب مصرف می کند که نشان دهنده لزوم اهمیت دادن به مباحث مربوط به مدیریت و کاهش مصارف آب در این بخش است. انواع مصارف آب موجود در صنعت به سه دسته مصارف آب در پروسه تولید صنایع، مصارف شرب و بهداشتی و مصارف فضای سبز تقسیم بندی می شود. به فراخور هر یک از مصارف موجود روش های کاهش مصرف آب به دو دسته ی روش های صرفه جویی و روش های بازچرخانی و استفاده مجدد آب تقسیم می شود. انواع روش های موجود برای بازچرخانی و استفاده مجدد و تاثیر آن بر افتصاد ملی و تولید صنعتی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است