سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید کمیل طیبی – دانشیار، اقتصاد، دانشگاه اصفهان
هادی محمد زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان
محمد ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان
آزاد خانزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است به این سوال محری پاسخ داده شود که بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال چه نقشی را می توانند در اقتصاد کشور ایفا کنند. بدین منظور سه هدف اصلی شامل تعیین تاثیر بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال استان های ایران، مقایسه اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ و مقایسه سهم نیروی کار در برابر سرمایه در بنگاه های کوچک و متوسط برای این مقاله تعریف شده است. جهت نیل به این اهداف فوق از آمارهای سالانه استان های کشور در دوره زمانی ۸۵-۱۳۷۳ استفاده گردیده است.