سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز پیکارجو – عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و مشاور مرکز

چکیده:

با توجه به اهمیت افزایش ضریب ایمنی پرواز هواپیماها، جلوگیری از بروز سوانح مختلف ، مدیریت کارآمد بر فضای پرواز، بررسی عوامل موثر بر سوانح، کاهش خسارات مالی و جانی و غیره درکشور می بایست با همکاری و معاضدت های فنی ما بین سازمان ها و دستگاه های عهده دار مسئولیت کاری کرد تا با ایمنی بیشتر و همچنین از طرق مدیریت کارامد بر فضا، رضایتمندی مشتریان و مسافران را به دست اورد. بدین منظور در این مقاله ، سعی بر آن است تا از طریق بررسی دقیق جایگاه بیمه هواپیما در جهان، از لحاظ لغوی و مفهومی و سپس از طریق کاربردی منابع این نوع پوشش را بررسیبا استفاده از تجارب شرکت های بیمه ایجهان در زمینه فعالیت گسترده در این رشته بیمه، چگونگی انتقال خطر و ریسک از شرکت های هواپیمایی به بیمه گران هواپیما را تشریح نمود.
لذا در این مقاله ابتدا تاریخچه پیدایش بیمه هواپیما مورد بررسی قرار می گیرد و با بررسی دقیق تعاریف و مفاهیم اولیه و سپس کاربردی بیمه هواپیما مقدمات استفاده از این پوشش مشخص خواهد شد. در این راستا با ذکر یک مقال موردی، وضعیت بازار بیمه هواپیمادر جهان مشخص شده و بیان می شود که وجود پوشش بیمه هواپیما تا چه حد از بار هزینه ای و خسارتی شرکت هواپیمایی را کاهش می دهد. از این طریق مشخص می گرد که شرکت های بیمهاز طریق عملیات بیمه گری خود با وسواس بر حفظ سطوح استاندارد ایمنی به یاری و کمک شرکت هایهواپیمایی شتافته و از این رهگذر بر افزایش ضریب ایمنی پرواز و کاهش بار خسارتی این شرکت ها خواهند افزود.در اخر نیز به ضمیمه در خصوص دو نوعحادثه سقوط هواپیماهای مسافربری یاک – ۴۰ و توپولوف تی – یو ۱۵۴ صحبت و بررسی کارشناسی بیمه گران تشریح می گردد.