سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشاد کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خاک شناسان همواره پستی و بلندی ها را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تشکیل و تکامل خاک در نظر داشته اند[١] تالابها و اراضی پست به دلیل وضعیت توپوگرافی خاص خود تأثیرات قابل توجهی بر خصوصیات خاک دارند [۳ و۴] این عامل به دلیل تأثیری که در میزان نفوذپذیری آب، انتقال آب، ایجاد اقلیم موضعی، ثبات خاکدانه ها، آبدوی و فرسایش می گذارد، در تشکیل و تکامل خاک موثر است . پستی و بلندی تاثیر عمده ای بر روی واکنشهای شیمیایی دارد و به سه طریق -۱: شدت و مقدار هرزآب سطحی و در نتیجه آب ورودی به به خاک، -۲ شدت و مقدار زهکشی تحت الارض و در نتیجه سرعت آبشویی املاح، -۳ شدت فرسایش و انتقال مواد تخریب یافته، این تأثیرات بجا گذاشته می شود (۵) هدف از این مطالعه بررسی نقش تالاب و نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مورفولوژیکی و مینرالوژیکی در یک ردیف اراضی و آبی با درجات زهکشی متفاوت است .