سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدحمید خدادادحسینی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد صفری کهره – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابوذر غلامعلی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تمرکز بنگاهها بر زنجیره های تامین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی های خاص دهه های اخیر است از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوری های اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسب و کار شرکت را به شدت تغییر داده است سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی و بقا در بازار به شدت درحال تغییر امروزه نیازمند داشتن شبکه ای پویا و مبتنی بر همکاری در مدیریت زنجیره تامین میباشند دراین مقاله ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق فرایند تجارت الکترونیکی بطور نسبتا مفصل و در خور موضوع مورد بحث قرار می گیرد در ادامه بموضوع زنجیره تامین پرداخته و ضرورتها و لوازم آن در دنیای رقابتی و محیط پویایی امروز مورد تحلیل قرار می گیرد همچنین به ماهیت مزیت رقابتی و لزوم داشتن آن در عصر اطلاعات برای سازمان ها اشاره می شود پس ازاین بررسی ها باین بحث مهم پرداخته می شود که چگونه با ا ستفاده از زنجیره تامین الکترونیکی می توان به مزیت رقابتی که عامل اساسی حفظ و ثبات و درمرحله بعدی پیشی گرفتن از سایر رقبا در بازار و صنعت مربوطه می شود دست یافت.