سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین عاقلی – دانشکده علوم پزشکی فاطمیه، و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

چکیده:

در حال حاضر بین ۱۰-۵ درصد، علل سرطان ها به عوامل ارثی نسبت داده می شود و ۹۰ تا ۹۵ درصد انها را نتیجه تاثر عوامل محیطی می دانند.۶۰ درصد سرطان ها از طریق رعایت بهداشت و تغذیه صحیح قابل پیشگیری هستند. یکی از مهمترین عوامل محیطی رژیم غذایی است و از بین عوامل تغذیه ای چربیها را در وجه اول اهمیت قرار داده اند.
عده ای عقیده دارند که اثر چربی دریافتی بیشتر به علت کالری زیاد دریافتی از آن است تا خود چربی . دریافت کالری زیاد، پر خوری .و ازدیاد دریافت چربی را به دلی لاینکه روی نمایهتوده بدناثر گذاشته و ترشحات عدد و اعمال متابولیکی را تحت تاثیر قرار میدهد به سرطان پستان ارتباط داده اند دریافت. مواد غذایی زیاد در سن بچگی باعث می شود که رشد سریع شده و سن قاعدگی پایین بیاید که این عمل خود خطر سرطان پستان راافزایش می دهد و عقیده بر اینست که بیشتر وضع تغذیه در سنین پائین تر است که روی ابتلا به سرطان پستان تاثیر دارد تا تغذیه در سنین بالاتر.
نوع اسیدهای چرب موجود در چربیها در پبشگیری یا تشدی تکثیر تومورهای سرطانی نقش دارد. اسیدهای چرب غیر اشباعباچند پیوند دوگانه گروه n-6 سنتزو ترشح پروستاگلاندین را تشدید می کنند که این عوامل تومرهای سرطانی را توسعه می دهد و اسیدهای چرب گروه n-3 از این عمل جلوگیری می کنند.