سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رسول همتی – کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اردبیل

چکیده:

امروزه بیشتر مسائل مهم اقتصادی – اجتماعی بر اساس پروژه های دراز مدتی نظیر مدیریت منابع آب ، آبیاری ، خشکسالی ، احداث سد ، امور کشاورزی ، گردشگری و نیز پروژه های ساختمانی و مهندسی سویل در سواحل دریا و برنامه های تولید و مصرف انرژی تصمیم گیری می شوند ، با این تصور که متوسط های اقلیمی در نظر گرفته شده در مطالعات بدون تغییر برای سالهای آینده قابل اعتماد می باشند. ولی در حال حاضربا توجه به ناهنجاریهای که در اقلیم صورت گرفته ، این اعتماد زیر سوال قرار گرفته است . ]۶[
پژوهشگران زیادی معتقدند که در چرخه های طولانی دگرگونی های بر اقلیم حادث می شود این دگرگونی ها مشتمل بر روند تکرار پذیر و استثنائی بوده و این پژوهشگران معتقدند دگرگونی ها و تحولات اقلیمی در بازه های زمانی مختلف به وقوع می پیوندد. همچنین اعتقاد براین است که رفتار اتمسفر و تغییرات آن بسیار بی قاعده بوده و همین بی قاعدگی و بی نظمی نشانه ای از رفتار غیر حتمی پدیده های هواشناسی بویژه وقوع یک بلیه جوی است.و چون بلایای جوی و اقلیمی از نوع پیشامد غیر حتمی هستند از این رو تحلیل های آماری نقش مهمی در توصیف آنها دارند. ]۱۲[