سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لطف ا… پارسایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

امروزه وقوع زمین لغزش در مناطق شیبدار و حتی جنگلی استان گلستان، بعلت کاهش و یا از بین رفتن پوشش گیاهی، به یک امر طبیعی تبدیل شده است. این مسئله مشکلات فراوانی را هم برای ساکنین حوزه های آبخیز و هم برای ساکنین پائین دست حوزه های آبخیز بوجود آورده است. شناخت هر یک از این عوامل و اثرات آنمی تواند در تصمیم گیری اصلاحی بسیار مفید باشد . مقاله حاضر نیز در راستای بررسی نقش تعییرات پوشش گیاهی به عنوان اصلی ترین عامل پایداری خاک در اراضی شیبدار می باشد که پس از مطالعه نقشه پوشش گیاهی ۱:۲۰۰۰۰ سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۴۶ و پیمایش زمینی و ثبت وقوع زمین لغزش های قدیمی وجدید، مقایسه ای بین تعداد وقوع زمین لغزش ها در کاربریهای مختلف و تغییرات پوشش گیاهی در دو دوره یاد شده در سطح حوزه مورد نظر صورت گرفت.