سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهرداد نیاسری – پژوهشکده علوم زمین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمد قبادی – دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها، جهاد کشاورزی تهران

چکیده:

حوزه آبخیز آبشلان در شمالی ترین بخش استان خوزستان در زاگرس ساده چین خورده قرارگرفت ه است. قدیمی ترین سازندهای رخنمون یافته شامل داریان و کژدمی (کرتاسه زیرین) و جوانترین آنها مربوط به آسماری (الیگومیوسن) آغاجاری (میوسن بالایی – پیلوسن) و تراسهای آبرفتی (کواترنری) می باشد. با توجه به عملکرد گسلها و نحوه آرایش ساختارهایی چین خورده و عواملی از قبیل بارندگی، اختلال لیتولوژی، شیب توپوگرافی زیاد، لرزه خیز وبدن منطقه، درز و شکافهای فراوان در سنگها و هم جهت بودن شیب توپورگفای و لایه بندی، باعث بوجود آمدن زمینن لغزشها و ریزشهای سنگی فراوانی در منطقه شده است. در این مقاله سعی شده است به معرفی انواع زمین لغزشها و ریزشها و ریزشهای مشاهده شده و همچنین عوامل تشکیل آنها پرداخته شود. رسوبات تخریبی حاصل از زمین لغزش ها وارد حوزه آبخیز آبشلال شده و توانایی ذخیره سازی سد شهید عباسپور راکاهش می دهد. در این مقاله سعی شده است راه حل های موجود برای پیشگیری از کاهش فضای پشت سد مورد بررسی قرار گیرد.