سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن میرزایی – مرکز بهداشت شهرستان کردکوی
حبیب ا… میرزایی – مرکز بهداشت شهرستان کردکوی

چکیده:

مقدمه : ویتامین ها عناصر غ ذایی آلی هستند که به مقدار کم برای انواع اعمال بیوشیمیایی لازمند و بدن عموما نمی تواند آنهـا را بسازد . تیامین یا ویتامین B1 از گروه ویتامین های محلول در آب می باشند . تیامین پیرو فـسفات ) ) TPP شـکل فعـال ایـن ویتامین در بدن است . این ترکیب نقش کوآنزیمی دارد . با توجه به اینکه سلول های عصبی تنها گلوکز را مـصرف مـی کننـد و انرژی لازم را کسب می نمایند در صورت فقدان تیامین عوارض عصبی زودتر بروز می کند . تیامین پیروفسفات در بخش پـیش سیناپسی عصبی واقع شده و به نظر می آید برای سنتز استیل کولین در حالت تحریک بافت های عصبی لازم می باشد . تیامین در تمام فرایند های متابولیکی کلیدی سیستم عصبی، قلب، عضله و سلول های خونی دخالت دارد . متن : در شرایط اضطراری جیره های غذایی که در بین مردم بحران زده توزیع می شود ، عموماً از پایه غلات، بقولات و روغـن ها می باشد . اگر در جیره غذایی توزیع شده بر نج سفید و آرد سفید آسیاب شده پایه اصلی باشد ، تیـامین رژیـم غـذایییلـی پایین خواهد بود . کربوهیدرات این رژیم غذایی بالا می باشد و برای متابولیسم آن بـه تیـامین بیـشتری نیـاز مـی باشـد . تهیـه وفراهم کردن جیره غذایی شامل مقادیر کافی از تیامین با افزایش تنوع گروه های غذ ایی ، استفاده از برنج کمتر برش خـورده و آماده سازی آن به صورت کته یا دمی ، استفاده از حبوبات وغلات با درجه استخراج پایین، غنی سازی غذاها با تیامین ، توزیـع ویتامین های مکمل ( ویتامین B کمپلکس ) به صورت قرص در بین جمعیت بحران زده از راهکار های مناسب جهت پیشگیر ی از کمبود تیامین در شرایط بحرانی می باشد با توجه به اینکه برنج سفید به عنوان یک غذای اصـلی در بـین مـردم بحـران زده توزیع می گردد و این نوع برنج تیامین ناچیزی دارد از سال ۱۹۴۰ تکنولوژی غنی سازی برنج با تیامین آغاز شد اخیرا در ژاپـن از تیامین دی بنزال برای غنی سازی برنج استفاده می شود که این ترکیب معروف به rice vita می باشد . نتیجه گیری : کمبود ریز مغذی ها ب ه خصوص تیامین در شرایط اضطراری می تواند عواقب زیان باری ایجاد نماید و بـا توجـه به اینکه در جیره های غذایی افراد از برنج سفید به عنوان غذای اصلی استفاده می شود این وضعیت مـی توانـد باعـث کمبـود تیامین شود . بنابر این برای جلوگیری از کمبود این ویتامین باید برنج های با برش کمتر و همچنین حیوبات وسیزجات در رژیم غذایی افراد گنجانده شود .