سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب زارع احمدآبادی – دکترای مدیریت صنعتی – تولید، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
سعید سعیدا اردکانی – دکترای مدیریت بازرگانی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
رضا طالعی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یز

چکیده:

موضوع موفقیت در ارائه و روانه سازی محصول جدید به بازارهای هدف، مقوله ای پراهمیت برای مدیران و مالکان شرکت ها می باشد موضوع مزبور علاوه بر پراهمیت بودن به دلیل اینکه مطالعات محققان در صنایع گوناگون انجام شده است پیچیدگی خاصی بخود گرفته است بطوریکه عوامل موثر برفرایند توسعه محصول جدید متعدد و بسیار متنوع است اما بیشتر محققان بر این باورند که موفقیت NPD در ارتباط تنگاتنگ با فعالیتهایی است که در فرایند NPD انجام می شود اینکه چگونه آنها بایستی اجرا شوند و به تکمیل فرایند توسعه محصول کمک نمایند از طرف دیگر اکثر مطالعات اذعان دارند که فرایند NPD نوعا ریسک بالایی در ذات خود دارد این بدان خاطر است که چنین فرایندی در جهت خلق محصولی جدید و ناشناخته است و از این رو فقدان اطلاعات کافی وجود ریسک در آن را تثبیت می نماید لذا روی آوردن شرکت ها به مقوله فناوری اطلاعات ازجمله عواملی است که می تواند در کاهش چنین عاملی موثر واقع شود از آنجا که در بحث توسعه محصول جدید مدل خطی stage-gate کوپر حایز اهمیت و بسیار مورد توجه است لذا مانقش حمایتی فناوری اطلاعات در مراحل گوناگون این مدل مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم.