سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه
حمید رضا قاسمی منفرد راد – استادیار
محسن صارمی – استادیار

چکیده:

درتحقیق حاضر بهمنظور بررسی نقش خوردگی الکتروشیمیایی درسایش رفتگی پوششهای الکترولس نیکل فسفر در محلول ۳/۵%NaCl ابتدا پوششهایی با ضخامت ۲۰ میکرومتر تهیه شد با استفاده از دستگاه تستخوردگی رفتگی که به همین منظور طراحی گردید سهم هریک از عواملسایش مکانیکی، خوردگی الکتروشیمیایی و اثر تشدید کنندگی خوردگی الکتروشیمیایی بر خوردگی رفتگی تعیین گردید نتایج ازمایشهای فوق نشان میدهد که در محلول sio210% ،۳/۵%NaCl در سرعت ۶m/s سهم کل خوردگی الکتروشیمیایی در اتلاف وزن ۴۳% می باشد.