سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا طلایی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
جعفر غیومیان – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

منطقه مورد پژوهش با مساحت ۱۰۵۱ کیلومتر مربع در جنوبی ترین نقطه استان ودر جنوب غرب شهرستان خلخال بین طولهای جغرافیایی ۴۸ ۱۴ ۰ تا ۴۸ ۴۴ ۱۲ خاوری و عرض های جغرافیایی ۶ ۰ ۳۷ تا ۳۷ ۳۲ ۳۰ شمالی قرار گرفته است . از این مساحت نزدیک به ۱۳ درصد درگیر حرکات دامنه ای است، که با بررسی های آماری مقدماتی مشخص گردید که علل رویداد این زمین لغزش ها در دو دسته عوامل مستعد کننده و عوامل تحریک کننده قرار می گیرند، عوامل مستعد کننده عبارتند از نوع سنگ و خاک ( مصالح دامنه ها ) ، میزان و جهت شیب، پوشش گیاهی و زیر شویی رودخانه ها، و عوامل تحریک کننده وقوع بارندگی های شدید، تزریق فاضلابهای روستایی، احداث ابنیه و جاده ها و تغییر کاربری جنگلها و مراتع به اراضی باغی و زراعی را شامل می شوند . نوع سنگ و خاک جزء مهمترین عاملها در وقوع لغزش های منطقه بوده و لذا در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است[۷].