سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عادل رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشدراه وترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی رحمان زاده – دانشجوی کارشناس یارشدراه وترابری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید حسامی – استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
آلودگی صوتی ناشی از تردد وسایل نقلیه از جمله مشکلات مهمی است که در مناطق شهری با گسترش راه ها به وجودآمده است. این آلودگی شامل سه دسته: صدای واحد قدرت وسیله نقلیه، صدای اثر آئرودینامیک وسیله نقلیه و صدای اثرمتقابل تایر و روسازی است. بدلیل افزایش هزینههای ساخت و نصب دیوارهای صوتی به منظور مقابله با آلودگی صوتی، باید برای مقابله با این مشکل به دنبال روشهایی بود که هزینههای اضافه علاوه بر هزینههای اجرای راه نداشته باشد.بهبود روسازی یکی از روشهای بسیار موثر در کاهش صدای تایر و روسازی است که علاوه بر کارا بودن، میتواند در حینطراحی و اجرا روسازی انجام شود و هزینههای اضافه بر پروژه را، برای کاهش آلودگی صوتی، حذف کند. بدین منظور در این مقاله به بررسی نقش عوامل مرتبط با روسازی در میزان صدای ایجاد شده ناشی از اثر متقابل تایر و روسازی پرداخته شده است.