سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی صادقی سنگدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
اصغر کوهپیما – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
وحید حبیبی اربطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
مریم دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهم ترین منابع تامین کننده نیاز های آبی کشور اعم از شرب کشاورزی ،صنعت و توسعه سفره های آب زیر زمینی و چاه ها هستند. لذا شناخت و مطالعه این منابع ارزشمند و بررسی عوامل موثر بر کیفیت این آب ها بسیار حائز اهمیت می باشد. پژوهش فوق به بررسی نقش سازند های زمین شناسی در آلودگی آب های زیر زمینی حوزه فتح آباد داراب پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وجود سازند های مارنی و نهشته های تبخیری در منطقه نوابکان در جنوب فتح آباد موجب افزایش غلظت املاح(ٰ(TDSوEC آب در چاه های شماره ۲ و۳به میزان ۹۴۵۰ و ۷۲۱۰ میکرو موس بر سانتی متر شده است. همچنین بررسی ها نشان داد که عبور رودخانه های فصلی و دائمی(که چاه های عمیق سطح حوزه را تغذیه می نمایند) از روی نهشته های آلی تبخیریمارن ها و سازند های آلاینده موجب تغییر غالبیت یون ها از MgوSO4 به Na و Cl شده و کیفیت آب چاه هارا به میزان قابل توجهی کاهش داده است.