سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده لاله رضوی – کارشناس ارشد آبخیزداری، شرکت مهندسین مشاور موج گستر زاگرس

چکیده:

گسترش زیاد تشکیلات آهکی و تغییرات مداوم وضعیت اقلیمی تشکیلات کارست را به صورت یک پدیده جهانی مطرح نموده، به طوریکه در مناطق مختلف و در شرایط اقلیمی متفاوت این پدیده قابل مشاهده و بررسی می باشد. مجموعه های کارستی یکی از مهمترین منابع آبی در ایران و جهان می باشند و شناخت این مجموعه ها به منظور استفاده هرچه بهتر از آنها کاملاً ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت کارست ونحوه توزیع اشکال کارستی در استان مازندران و نیز مقایسه ضریب رواناب و دبی حداکثر لحظه ای در شرایط یکسان اقلیمی بین دو حوزه آهکی و غیر آهکی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عمدهپراکنش کارست در استان مازندران در محدوده ساری – نکا در شرق مازندران بوده و در این منطقه اشکال مختلفی از پدیده های کارست دیده می شود. ضریب رواناب درحوزه آهکی نکا در شرق مازندران در یک دوره مشترک آماری ۱/۲ برابر ضریب رواناب در حوزه غیر آهکی بهشهر بوده است. دبی ویژه حوزه آهکی نکا برابر ۰/۰۰۲۴ متر مکعب بر ثانیه در کیلومتر مربع و دبی ویژه حوزه غیرآهکی بهشهر ۰/۰۰۱۴ متر مکعب در ثانیه در کیلومتر مربع براورد گردیده است.