سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس زارع زاده – کارشناس ارشد سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مقابله با بارهای جانبی از جمله زمینلرزه، قاب با مهاربندی واگرا از سختی بالا و قدرت جذب انرژی مطلوبی برخوردار است. در این سیستم مهاربندی، سختی و شکلپذیری مورد نیاز قاب توسط تیر پیوند که یکی از مهمترین اجزاء قاب میباشد، تامین میگردد، که میزان آن بستگی به مشخصات و جزئیات تیر پیوند دارد. بهترین حالت جهت تامین سختی وشکلپذیری مطلوب هنگامی ایجاد میشود که تیر پیوند در برش عمل نماید. در این حالت نقش سختکنندهها در جلوگیری از کمانش زودهنگام جان دارای اهمیت زیادی است و با قرار دادن سختکننده های مناسب در جان تیر پیوند میتوان از جذب انرژی بالایی بهره گرفت. در این مقاله با استفاده از مدل اجزاء محدود و نرم افزار ANSYS به بررسی رفتار هیسترزیس قاب با مهاربندی واگرا، نقش سختکنندهها و دیگر پارامترهای تیر پیوند در مقاومت نهایی و شکلپذیری قاب پرداخته شده است.