سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شریفی – کارشناس ارشد سازه های آبی- سازمان آب و برق خوزستان
داریوش بهارلویی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی- سازمان آب و برق خوزستان
صاحب عباسی – کارشناس ارشد سازه های آبی- سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

امروزه بحث کنترل سیلاب و ذخیره آن و نیز برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع محدود آبی بوسیله روسهای سازه ای و غیر سازه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان نقش سدهای مخزنی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. سد مخزنی کرخه جهت کنترل سیلاب، تامین و ذخیره سازی آب شرب و کشاورزی برای مناطق پایین دست سد و تولید انرژی در سال ۱۳۷۹ بر روی رودخانه کرخه آبگیری شد. در طول بهره برداری پنج ساله از سد مذکور، تا کنون حدود ۵ سیلاب بزرگ در حوزه کرخه رخ داده است. در این مقاله با بررسی آمار بارش و هیدروگراف سیلابها در حوزه کرخه، به نقش بسیار مهم و حیاتی این سد در کنترل و کاهش خسارات ناشی از سیلاب سالهای ۸۲ تا ۸۴ و نیز ساماندهی منابع آب در حوزه مذکور پرداخته شده است.