سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
غلامعباس بارانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا حقیقت – کارشناس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

طرح جامع سیل با هدف تهیه طرح های کنترل و مهار سیل و مدیریت سیلاب به روشهای سازه ای و غیر سازه ای در محدوده طرح آبریز سد گلستان ۱ به وسعت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع با استفاده از نتایج به دست آمده از مطالعات پایه شامل مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی آبهای سطحی، زمین شناسی و … در قالب سه پروژه: مدیریت آبخیزها و آبخیزداری، مهندسی رودخانه، سیستم هشدار سیل و تاکید و توجه به مسائل زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل نقشه حوزه، پروفیلهای عرضی منطقه و بررسی آمار مربوط به بارش در هر زیر حوزه و رسم هیدروگراف سیلابها نتایج مهمی در رابطه با نقش مهم سد گلستان ۱ در جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، اقتصادی و طبیعی به دست آمد.