سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی ترین – کارشناس ارشد امور حفاظت و مهندسی رودخانه مهندسین مشاور یکم
محمدعامل صادقی – مدیرپروژه امور حفاظت و مهندسی رودخانه، مهندسین مشاور یکم
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی آب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدمهدی ثاقبیان – کارشناس دفتر مهندسی رودخانه سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

در شبیه سازی فرایند فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها، بررسی اثرات سیلآب و به تبع آن،رسوب از شاخه های فرعی رودخانه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی دقیق تر این فرایند می تواند در تعیین مکانهای مناسب برداشت شن و ماسه در رودخانه ها بسیار مفید واقع می گردد. به همین منظور جهت بررسی تأثیر و نقش شاخه های فرعی و تصمیم گیری برای تعیین مکانهای مناسب برداشت شن و ماسه، بازه ای از رودخانه آجی چای با استفاده از مدل یک بعدی GSTAR-1D شبیه سازی شده است در این بررسی نتایج اجرای مدل با در نظر گرفتن شاخه های فرعی و بدون در نظر گرفتن آنها با هم مقایسه و با تفسیر آنها نقطه نظرات مفیدی به لحاظ شبیه سازی و تعیین بازه های فرسایشی پایدار و رسوبگذار رودخانه آجی چای ارائه شده است. در این مطالعه از هیدروگرافهای با دوره بازگشت ۲ ساله و ۲۵ ساله استفاده شد. ضمناً حساسیت سنجی مناسبی نسبت به متغیرهای مختلف کالیبراسیون انجام گرفت.