سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شمس الدین بالاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری
عطااله حسینی – استاد یار دانشگاه مازندران – دانشکده منابع طبیعی ساری
رجبعلی محبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

این تحقیق در سری ۱ طرح جنگلداری داربکلا جاده جنگلی در مدیریت جنگلداری اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ( ساری ) انجام گردید. در این تحقیق نقش شیب طولی در میزان ب ه ه م خوردگی سطح رویه جاده جنگلی مورد بررسی واقع شد . برای این منظور ۵ کیلومتر از طول جاده مذکور انتخاب ، و عوامل مورد نظر اندازه گیری شد . در این مسیر، طول ۱۰۹۰ متر با تغییر شیب در دو قسمت و بخش میانی با شیب صفر مورد ثبت واقع شد. در دو قسمت با شیب های ۳ و ۵ درصد بهم خوردگی در سطح جاده مشاهده نگردید، فقط در این بخش از محور جاده فرسایش شیاری در اثر بارندگی ایجاد شد . در قسمت میانی دارای شیب صفر ، بهم خوردگی هایی در سطح رویه جاده به صورت چاله هایی اندازه گیری قرار گرفتند، عمق متوسط چاله ها cm15 و مساحت متوسط آن ها ۱۲۰×۵۰cm با استفاده از ژالون و متر، اندازه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که در مسیری که شیب طولی جاده کامیون رو در حد استاندارد ۳-۱۰ درصد ) باشد، بهم خوردگی در سطح رویه جاده مشاهده نمی گردد. اما در مسیری که شیب طولی جاده صفر می باشد، بهم خوردگی در سطح رویه جاده به صورت چاله ایجاد می گردد . در مواقع بارندگی آب در سطح جاده جمع می گردد و میزان بهم خوردگی سطح جاده کامیون رو را بالا می برد