سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هیوا احمدپور – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
علیرضا گودرزی – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
رضا صحرایی – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
غفار متدین اول – دانشکده شیمی ، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

لایه نازک های سولفید کادمیم با استفاده از عامل های کمپلکس دهندۀ مختلف به روش حمام شیمیایی تهیه می شوند. پراش اشعه ایکس(XRD) طیف سنجی مرئی- فرابنفش و تصاویر میکروسکپ الکترونی ، (SEM) نشان می دهند که قدرت کمپلکس کنندگی عامل کمپلکس دهنده تأثیر قابل توجهی روی ساختار بلوری ، خواص نوری و مورفولوژی سطح لایه نازک ها دارد. تصاویرSEM نشانمیدهند که میزان ذرات کلاستری سولفید کادمیم که به سطح لایه ها می چسبند ارتباط مستقیمی با قدرت عامل کمپلکس دهنده دارد.طیفXRD آنها گویای آنست که صفحات رشد آنها با یکدیگر تفاوت دارد و نمودار عبور نشان می دهد که مقدار انرژی بند گپ و لبهجذب آنها نیز متفاوت می باشد.