سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر هادیان – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایرا
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا صمیم – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مخلوط پودرهای آلومینیوم و آهن با ترکیب اتمی ۲۵ درصد آهن و ۷۵ درصد آلومینیوم در یک آسیای گلوله ای سرعت بالا تحت شرایط مختلف ، آلیاژسازی مکانیکی شدند . تغییرات ایجاد شده در ساختار ذرات پودر به وسـیله تکنیک پراش پرتو ایکس بررسی گردید . بدون استفاده از عامل کنترل کننده فرایند در زمان ۵۰ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر معادل ۱ به ۷ ، ترکیب بین فلزی Αl13Fe4 تشکیل گردیـد و بـا اسـتفاده از یـک درصـد وزنـی هگزان به عنوان عامل کنترل کننده ی فرایند در زمان ۵۰ ساعت و با همان شرایط تنها پیک های آهـن و آلومینیـوم مشاهده شدند . در حالی که با عملیات حرارتی نمونه، ترکیب بین فلزی Al5Fe2 در کنار آلومینیوم و آهن مـشاهد ه شد . با افزایش مدت زمان آسیاکاری تا ۱۲۵ ساعت، ترکیب بین فلزی Al5Fe2 به همراه آهن وآلومینیـوم تـشکیل گردید که ادامه عملیات آسیاکاری تا ۲۰۰ ساعت منجر به تشکیل فقط فاز Al5Fe2 شد .