سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد آلیانی – دانشگاه بوعلی سینا همدان
معصومه حیدریان – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اصغر سپاهی گرو – دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی حسینی – دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده:

توده گرانودیوریتی سامن بخشی از توده گرانیتوئیدی ملایر است که در زون سنندج – سیرجان قرار دارد. مطالعات صحرایی،کانی شناسی،سنگ شناسی و ژئوشیمیایی نشان میدهندکه ماگمای سازنده این توده از نوع I کالک آلکالن و غنی از پتاسیم بوده و از نظر درجه اشباع از آلومینیم ASI متا آلومین می باشد.نفوذ این توده در شیست ها و مرمرهای منطقه سبب اسکارن زایی شده است. بر اساس آنالیز سنگهاى آذرین سامن و بررسى دقیق عناصر اصلى و جزئى این سنگها مقایسه آنها با نمودارهاى استاندارد براى دیگر تودههاى مولد با کانىسازى اسکارن،و پاره ای محاسبات آماری، واریاس زیاد با چولگی مثبت مس می تواند نشانه مناطق با پتانسیل کانی سازی این عنصر باشد.