سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بررسی سوانح، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران

چکیده:

اشتباهات انسانی در ۷۰ تا ۸۰ درصد سوانح هوایی نظامی و غیر نظامی نقش داشته اند. به نظر می رسد که اقدام برای فهم عوامل انسانی در سوانح هوایی و بکار بستن روشهای اصلاحی در فرایند پیشگیری از این سوانحارتباطاین عامل با سوانح هوایی همواره بصورت مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقالهبررسی کلی نقش عامل انسانی در بروز سوانح هوایی بوده و عوامل موثر بر انسان، اهمیت توجه به عامل انسانی و درک صحیح از آن را مورد بررسی قرار میدهد. همچنین در این مقاله سعی شده استیک روش کلی به عنوان روش کلی بکارگیری و اعمال تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش نقش انسان در سوانح ارائه گردد.