سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم کاظمی – کارشناس ارشد زمین شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
جعفر غیومیان – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
نادر جلالی – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عوامل متعددی در پدیده کارستی شدن حائز اهمیت می باشد. از عوامل موثر در ایجاد و گسترش این پدیده می توان به سنگ شناسی، سطوح ناپیوستگی شاملگسلها، درز و شکاف، مناطق خرد شده، لایه بندی، شیب توپوگرافی و منابع آب اشاره نمود.
در این پژوهش نقش عوامل ساختاری در توسعه منابع آب در منطقه لار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مبادرت به تهیه لایه های اطلاعاتی شامل شبکه هیدروگرافی ، خطواره ها ، پتانسیل کارست و منابع آب کارستیک با استفادهاز نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی بررسی، عکسهای هوایی و پردازش تصاویر ماهواره ای شد. لایه هایاطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج بیانگر ارتباط نزدیک بین خطواره ها، عناصر تکتونیکی ،شبکه هیدرگرافی و شیب با فراوانی منابع آب کارستیک در منطقه می باشد. این روابط نشانگر نقش بارز عناصر تکتونیکی در بررسی استعداد منابع آب و انتقال آبهای زیر زمینی در مناطق کارستیک می باشد.