سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا کریم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی
جعفر غیومیان – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محسن شریعت جعفری – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

دراین پژوهش مطالعه ای دقیق و جزئی برروی حرکتهای دامنه ای به همراه بررسیهای ساختاری و زمین شناسی درناحیه ای ازالبرزمرکزی جنوب آب اسک – جاده هراز انجام شدها ست مقایسه بین توزیع انواع حرکتهای دامنه ای باتاکید بردوحرکت یکی رانش امام زاده علی و دیگری سنگ لغزش جنوب آب اسک درجاده هراز و سیماهای زمین – ساختاری GEO-structural سنگهای دارای بیرون زدگی رابطه ای مستقیم را بین توسعه و تکامل زمین لغزش ها و سیماهای ساختاری اصلی ناحیه نشان میدهد درهردومورد عناصرساختاری درزه ها و سطوح گسلی و …. نقش تعیین کننده ای را درایجادوادامه حرکت دردامنه های مربوطه ایفا نموده اند بطوریکه پارامترهای دیگر عمدتا تحت تاثیر عناصرساختاری بوده اند