سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور سعیدی – دانشکده کشاورزی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

خرما یکی از محصولات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشور است که در صادرات حائز اهمیت است در سالهای اخیر این محصول استراتژیک و مهم دچار عارضه خشکیدگی خوشه گردیده که خسارت فراوانی را به نخلستانها، کشاورزان و در نتیجه اقتصاد منطقه وارد ساخته است بنابراین با توجه به اهمیت این محصول، شناخت علل بوجود آورده این عارضه امری ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر سعی بر این داشته که نقش عوامل مدیریتی و خصوصیات درختان خرما را بر روی شدت عارضه تعیین کند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری، تکمیل پرسشنامه و نمونه‌برداری از خاک و آب هر باغ تهیه گردیده است باغ‌های آلوده به روش تصادفی انتخاب شده‌اند و نقش عوامل از قبیل نوع آبیاری، نوع خاک، نحوه مبارزه با آفات، نحوه کودپایش و مقدار آن و… بر شدت این عارضه با استفاده از تجزیه به عامل‌ها و تخمین مدل خطی – لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج با نرم‌افزار SPSS آنالیز گردیده است در پایان مشخص گردید که در سراوان شدت عارضه در درختان مسن و بلند قد به مراتب کمتر از درختان کوتاه قد و جوان است. هرس برگ، ایجاد میانه کاری در باغ، استفاده از پایه گرده مشخص بجای بکارگیری گرده پایه‌های مختلف، تنک خوشه در زمان گرده‌افشانی، انجام عملیات شخم به دفعات در سال و مصرف کودهای پتاسه شدت عارضه را کاهش داده است همچنین فاکتورهای دور زیاد آبیاری، میزان زیاد تجمع آفات، سیستم کشت مخلوط باغات با ارقام مختلف تأثیر مثبت و ارتفاع بلند درخت و خاک سنگین تأثیر منفی بر شدت عارضه دارند.