سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا عشقی نیا – بورسیه وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گرگا
میکائیل گجویج گاپاروف – معاون علمی، آموزشگاه انستیتو تغذیه آکادمی علوم پزشکی روسیه و رئیس گرو

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی رژیم درمانی همراه با افزودن فسفولیپد در بیماران فشار خونی (مرحله اول و دوم) و تأثیر آن بر وضعیت کلینیکی بیماری، شاخص های بیوشیمیایی لیپیدها در سرم خون، پروسه اکسیداسیون چربی ها و بررسی تغییرات اسیدهای چرب در غشای گلبولهای سرخ بود. مشاهده شد که با افزودن میزان دو گرم لسیتین (فسفاتیدیل کولین) در رژیم بیماران پس از طی مدت ۴ هفته، شکایات بیماران، میزان فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، وزن و شاخص توده بدن، برخی از شاخص های چربی در خون و همچنین واکنش اکسیداسیون لیپیدها کاهش یافت.