سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی برادران هروی – مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان
علیرضا یزدان پناه – مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لامپهای آم مصرف با تبلیغات و توصیه های مختلفی پیشنهاد شده و می شود . ۱] و ۲ و [۳ و تا به حال هیچگونه مشکل جدی در رابطه با از دست دادن آیفیت برق رسانی به مصرف آنندگان از بابت استفاده از این لامپها گزارش نشده است آه عمده دلیل آن ناشی از استفاده آم این لامپها در حال حاضر ، نسبت به سهم آل روشنایی شبکه و پائین بودن میزان فروش در آشور می باشد . با توجه به راه اندازی آارخانه های جدید در چند سال اخیر استفاده از این نوع لامپها مورد استقبال و اقبال مصرف آنندگان بصورت فراینده ی در حال رشد و توسعه می
باشد . لذا بررسی و تحلیل اثرات ناشی از آדֵا در بدو توسعه امر ی ضروری می باشد . چنانچه استفاده از این لامپها افزایش یافته و سهم عمده ای از بار روشنائی از آل شبکه را در بر گیرد و با توجه به بالا بودن ضریب آل اعوجاج ناشی از درصد بالای هارمونیکهای تولیدی و تاثیر سوء آن بر روی تجهیزات الکتریکی شبکه احتمال فروپاشی و یا قطع حفاظتی بی مورد سیستم توزیع را بدنبال خواهد داشت . [۴] با دیدی نه چندان امیدوار آننده ممکن است به منظور جلوگیری از مشکلات ذآر شده مجبورند از هم اآنون در فکر طراحی و صرف هزینه های لازم جهت نصب فیلترهای مناسب باشند ، در غیر اینصورت توجیه اقتصادی استفاده از لامپها زیر سئوال خواهد رفت . این مقاله به منظور روشن تر شدن مشکل از یک مجتمع اداری آموزشی آه روشنایی آדֵا با لامپهای مصرفی مجتمع ، ضریب آل اعوجاج هارمونیکی را استخراج و احتمال خطای فاحش در اندازه گیری و ثبت انرژی مصرفی و نیز مورد بررسی قرار داده در خاتمه با استفاده از الگوی فوق و مشابه سازی نتایج آن بر روی شبکه به تحلیل هر جند مختصر پیرامون موضوع بپردازد .