سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شعبان الهی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سعید جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
بابک ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود در هر سازمان را چگونه می توان شناسایی کرد و از آن به بهتریننحوه بهره جست . ایجاد سیستم های مدیریت دانش یکی از مهمترین راهکارها در جهت بهبود سطح دانش در هر سازمانی می باشد و در ای تحقیق مساله اصلی این است که آیا ایجاد مدل کسب و کار و بازنمایی فرایندهای کسب و کار به صورت مدل های اطلاعاتی در بهبود و ارتقاء کیفیت و اثربخشی مدیریت دانش در سازمان تاثیرگذار است یا خیر؟ در راستای این موضوع تلاش می شود که جایگاه مدل سازی فرایندهای کسب و کار در ایجاد سیستم های مدیریت دانش تشریح شود به گونه ای که فرایندهای کسب و کار به عنوان بخشی از دانش سازمانی در نظر گرفته می شوند. این فرایندها عمدتا تشکیل دهنده دانش فنی موجود در نزد کارشناسان و خبرگان سازمان هستند و در این مقاله سعی داریم مدل سازی فرایندهای کسب و کار را به عنوان رویکردی در جهت تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و آشکار مورد استفاده قرار دهیم.