سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی بهرام زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخشهای تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالشهای متعددی روبرو ساخته است. این چالش ها سازمان ها را ملزم می سازد که با بکارگیری سیستم های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم نماید و به موقعیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند. از طرف دیگر شرکت های کوچک و متوسط (SME) با توجه به ویژگی های منحصر بفردشان و شناخت مزیت های رقابتی و میزان رقابت پذیری محصولات SME ها در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدت می باشد.مقاله حاضر در نظر دارد تا مزایای استفاده از مدیریت استراتژیک در SMEها را بر شمرده و تاثیر آن را در افزایش رقابت پذیری این بنگاهها در جهت توسعه صادرات مورد تحلیل قرار دهد. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف SME ها ، استراتژی های موثر جهت رقابت پذیری آنها در بازارهای جهانی ارائه می شود. در این راستا مقاله می کوشد با بررسی متغیرهای مرتبط با سه استراتژی رقابتی پورتر(تمرکز، تمایز و رهبری هزینه)، بهترین استراتژی ممکن را برای افزایش سهم بازار و رقابت پذیری SME ها در عرصه جهانی ارائه دهد.