سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان حسینی متین – مدیر تحقیقات و برنامه ریزی شرکت مشاوره مهندسی ایتا

چکیده:

در گذشته مدیران پروژه با اعتقاد به این موضوع که راه حل های خلاق حل مساله، ریسک خرابی پروژه ها را افزایش می دهد، از هر نوع خلاقیت در پروژه پرهیز می نمودند در حالیکه اکنون خلاقیت از اعتبار و شهرت فراوانیبرخوردار است و به طور مکرر در حال تولید ایده های جدید است. این امر لزوم مدیریت خلاق بر پروژه ها را ایجاب می نماید. آشنایی سازمان ها با مدیریت خلاق ١ و استفاده از آن در پروژه های شش سیگما باعث می شود ضمن به حداقلرسانیدن مقاومت سازمانی در برابر انجام تغییرات ٢ و نوآوری ها و نیز کاهش شکست های ناشی از برآورد نادرستمنابع موجود، با به کار بردن اصول و مفاهیم حاکم بر مدیریت خلاق هم افزایی مناسبی جهت تحقق اهداف سازمان ها پدید آورد که این موضوع در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. همچنین این مقاله تلاش برآن دارد تا نقش مدیریت خلاق در پروژه های شش سیگما را به عنوان یک عامل تسریع کننده مورد بررسی قرار دهد