سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرمنصور عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر دپارتما
علی مریدی – دانشجوی دکترای مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس ارشد د

چکیده:

در اغلب پروژه‌ها به کارگیری روش سعی و خطا و همچنین ضعف در استفاده از تجربیات گذشته و دانش‌هایی که تاکنون کسب شده‌اند به چشم می‌خورد که در نتیجه آن مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های ملی به هدر می‌رود. به همین دلیل کسب تجربیات، حفظ و استفاده از آنها در پروژه‌های بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و پرداختن به این امر را می‌توان به عنوان راه‌حلی برای مشکلات موجود مطرح نمود. در این میان پروژه‌های دریایی با توجه به خاص و پیچیده بودن روشهای اجرایی آنها از اهمیت ویژه‌ای در زمینه به کارگیری تجربیات و دانش فنی برخوردار می‌باشند.
دانش و تجارب حاصل از مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها خصوصا پروژه‌های دریایی از نوع دانش ضمنی می‌باشد که بیشتر در ذهن افراد درگیر اجرای پروژه قرار دارد و ممکن است با رفتن این افراد هیچ‌گاه مورد استفاده مجدد در سازمان قرار نگیرد. اگر این دانش و تجربیات مستند شده، به اشتراک گذاشته شود و مورد استفاده مجدد قرار گیرد، موجب بهبود فرآیند اجرای پروژه‌ها، کاهش زمان و هزینه آنها شده و همچنین می‌تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل، آنرا با زمان و هزینه کمتر حل کرد که برای تحقق این امر نیاز به توسعه مدیریت دانش در پروژه می‌باشد.
در این مقاله ضمن بررسی تجربیات شرکت‌های مختلف و معتبر بین‌المللی فعال در زمینه‌ سازه‌های دریایی از قبیل شرکت British Petroleum در کاهش هزینه‌های خود با استفاده از مدیریت دانش، یک مدل مدیریت دانش برای ثبت و بهره‌برداری دانش فنی قرارگاه سازندگی نوح (ع) ارائه شده است. این مدل شامل سه مرحله جمع‌آوری و ثبت اطلاعات و تجربیات، پردازش، تحلیل و تکمیل آنها و در نهایت ارائه دانش شکل گرفته می‌باشد.