سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگاه پژوهشگران واحد تبریز

چکیده:

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان های با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند، منابع نقد و بررسی و چشم اندازهای رقابتی سازمان ها نشان دهنده تاثیرات این دیدگاه در عرصه های استراتژیک سازمان های تجاری است. و اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. مدیریت دانش با روش استاندارد در اداره یک شرکت تجاری متناسب خواهد بود و با اطمینان می توان گفت که پایه و اساس مدیریت دانش در یک دوره کوتاه مدت به بهره برداری بهینه از اطلاعات قابل دسترس و منابع موجود در یکشرکت منجر خواهد شد. در دوره های بلند مدت نیز می تواند پایه جدیدی جهت پیشرفت و توسعه در منافع تجاری باشد و مهارت ها را برای آینده مطمئن تقویت کند. در حقیقت می توان گفت مدیریت دانش برای همه شرکت هایی که خواهان ارتقاء وپیشرفت هستند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد.مقاله حاضر ضمن توضیح و تبیین مدیریت دانش و همچنین نقش و اهمیت آن در فعالیت های مهم در یک شرکت تجاری به منظور کسب سود اقتصادی بیشتر به مباحثی از قبیل مدیریت دانش و نحوه بکارگیری آن، تعاریف مدیریت دانش و اهداف آن، تقسیمات مدیریت دانش، چرا مدیریت دانش مهم است، اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها ، نقش آن در تجارت و … می پردازند.