سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالعلی صاحب محمدی – قائم مقام ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
روح الله محمودخانی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

از اثرات مدیریت پسماندهای عادی تولیدی در شهرها و روستاها می توان بر تاثیر آن در آلودگی های آب (سطحی و زیر زمینی) خاک و هوا اشاره نمود،با عنایت به عضویت ایران در کنوانسیون توکیو و پذیرش تعهدات آن توسط دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مفاد این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران متعهداست ضمن ارائه گزارش از وضعیت و نرخ انتشار گازهای گلخان های در کشور نسبت به کاهش تولید و انتشار این گازها اقدام نماید. این تحقیق میزان انتشار گازهای گلخانه ای در صنایع و واحد های مدیریت پسماند در کشور جمهوری اسلامی ایران و ارائه
راهکار های اجرایی درکاهش انتشار گازهای گلخان های را مد نظر قرار داده است، به این منظور چهار سناریو مورد بررسی قرار گرفته است ۱- بررسی وضع موجود که بیشتر مبتنی بردفن به صورت روباز و غیر بهداشتی می باشد، در این سناریو سه حالت مورد بررسی قرار گرفت: الف) دفن بدون بازیابی گاز و استحصال انرژی ب) دفن با بازیابی گاز و سوزاندن گاز ج) بازیابی گاز و استحصال انرژی ۲- دفن بهداشتی به همراه بازیافت و تولید کمپوست ۳- اجرای کاهش در مبدا، بازیافت، تولید کمپوست و دفن بهداشتی ۴- ارائه مدل پیشنهادی مدیریت پسماند برای اجزای فیزیکی پسماند با هدف کاهش انتشار گازهای گلخان های و کاهش مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش مدیریت پسماند با در نظر گرفتن پتانسیل ها، محدودیت های اجرایی موجود در کشور در خصوص هر یک از اجزاء.
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعات جامع مدیریت پسماند در کشور و آنالیز آن توسط نرم افزار WARM نرخ تولید گازهای گلخان های از صنعت پسماند کشور در حال حاضر در حدود ۱۷۸۰۰۰۰۰ تن معادل دی اکسید کربن می باشد و با انجام فرایند بازیابی گاز و سوزاندن آن و یا استحصال انرژی از محل دفن قدیمی و جدید، نرخ تولید گازهای گلخانه ای به ترتیب ۲۹۲۹۰۰۰ (مصرف انرژی ۸۸۰۲۹۸۸ میلیون بی تی یو) و ۵۵۷۶۳۵ تن معادل دی اکسید کربن (با صرفه جویی و تولید ۳۷۲۲۵۲ – میلیون بی تی یو انرژی) کاهش می یابد و همچنین با توجه به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند در صورت اجرای تفکیک از مبدا، بازیافت و یا کاهش در مبدا و بازیافت نرخ تولید گازهای گلخانه ای به ترتیب ۷۰۰۰۰۰۰ (با صرفه جویی و تولید ۸۶۷۷۲۰۰۰ – میلیون بی تی یو )و ۷۳۷۳۰۰۰ تن معادل دی اکسید کربن (صرفه جویی و تولید -۸۹۳۵۶۰۰۰ میلیون بی تی یو ) قابل محاسبه خواهد بود. بنابراین با توجه به نرخ انتشار و مصرف انرژی های عنوان شده در بالا و جدول پتانسیل هر یک ازاجزاء پسماند در کاهش انتشار و مصرف انرژی مدل اجرایی مدیریت پسماند با نرخ انتشار گازهای گلخان های ۴۷۸۰۰۰۰ تن معادل دی اکسیدکربن و میزان تولید و صرفه جویی ۵۴۷۹۴۰۰۰ – میلیون بی تی یو با هدف کاهش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخان های ارائه گردید.