سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدیه جمشیدی جم – گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
علی اکبری – پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ک
حمیده قطبی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر مرزهای دوقلوییهای آنیلینگ بر روی خواص مکانیکی برنج ۳۰-۷۰ بررسی شده است. به این منظور ورق هایی از برنج ۳۰-۷۰ به میزان ۷۰ درصد کاهش ضخامتت تحت نورد سرد قرار گرفتند. سپس نمونه ها در محدودهدمایی