سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

امین عمید –
حامد دهقانان –

چکیده:

بودجه ریزی عملیاتی شیوه تدوین و نهایی سازی درخواس تها برای تخصیص منابعی است که از طرح راهبردی سازمان نشأت می گیرد یک بودجه عملیاتی از طریق ایجاد یکپارچگی میان لایه های راهبردی و فرآیندی سازمان محقق می شود. در همین راستا، ضرورت توجه هم زمان به سطوح مختلف معماری سازمانی موضوعی است که در این مقاله بررسی شده است. ضرورت استقرار سیستم های یکپارچه مدیریت عملکرد این پیش فرض اساسی را مطرح م یکند که اتخاذ یک چارچوب معین در معماری سازمانی شرط لازم و اساسی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به ویژه در سازمان های بزرگ است و تا زمانی که سازوکارهای مشخص و شفافی برای ایجاد یکپارچگی میان سیستم های اطلاعات بودجه، فرآیند زنجیره ارزش و استراتژی های کلان سازمانی تدوین نشود، هدف اصلی و کلیدی بودجه ریزی عملیاتی که عبارت است از تخص یص منابع به فعالیتها براساس اهداف و استراتژ یهای کلان سازمانی محقّق نخواهد شد.