سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مازیار گنجو – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی نرم افزار گلستان تهرا

چکیده:

همراستا سازی فناوری اطلاعا ت و کسب و کار یکی از مطرح ترین موضوعات در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات است دراین مقاله کوشش شده است تا نقش معماری سازمانی به عنوان طرحی محوری در همراستا سازی فناوری اطلاعات و کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد بنابراین ابتدا به بررسی ادبیات حاکم بر همراستا سازی فناوری اطلاعات و کسب و کار پرداخته شده است و رگه های استفاده از معماری سازمانی برای همراستاسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار شناسایی گردیده است سپس تحقیقی تجربی برای همراستاسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اجرا شده است و نقش معماری سازمانی در بهبود همراستاسازی فناوری اطلاعات و کسب وکار دراین موسسه نشان داده شده است.