سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمود زارعشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
رویا زارعشاهی – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:
امروزه باید در حداقل فضای ممکن و با کمترین هزینه اولیه وجاری بنایی احداث شود که نیاز آسایش انسان را در تمام فصول برآورده سازد برای نیل به این منظور باید سعی نمود به جای استفاده از سوخت های فسیلی بیشتر از انرژی خورشیدی و طبیعت و عناصر آن بهره جست. از آنجا که تحقیق حاضر سه پارامتر اقلیم شهرستان میبد به عنوان منطقه مطالعاتی ، معماری منطبق با اقلیم و نیز نقش این دو در اثرگذاری بر مصرف انرژی در بخش خانگی مورد هدف قرار داده که بدین منظور برای دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده مرتبط می بایست با مراجعات سازمانی ،استفاده از منابع کتابخانه ای و اینتر نتی رجوع و برای یافتن اطلاعات ساختاری بناهای جدید و قدیم و مقایسه آن با یکدیگر و تطابق دادن با استاندارد های معماری و بنا های سنتی منطقه پیمایش میدانی انجام شد. آنچه که از یافته های پژوهش در مورد کاربرد تلفیقی موقعیت مکانی محدوده ی مطالعاتی و تکنیک های معماری منطبق با شرایط اقلیمی و نیز تکنولوژی های جدید خورشیدی در معماری استنباط می شود که قابلیت تامین بیش از ۶۵ درصد از انرژی مورد تقاضا در بخش خانگی را درطی سال دارا می باشد و یا به تعبیر دیگر ۶۵ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز به همین میزان کاهش آلودگی های زیست محیطی را در پی دارد که با پیشبرد این گونه معماری می توان به توسعه پایدار در آینده نزدیک دست یافت