سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نهال نصیری – پژوهشگر ارشد مهندسی هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات و ف
امیررضا رحمانی – پژوهشگر ارشد مهندسی هوافضا، پژوهشکده هوافضا – وزارت علوم، تحقیقات و ف

چکیده:

در این مقاله ابتدا تاثیر خرابی موتور و متعلقات آن در عملکرد پرواز هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برخی از مهم ترین عوامل از کار افتادن موتور به ترتیب اهمیت آنها ذکر شدهکه عبارتند از : مدیریت سوخت، نرسیدن سوخت به موتور، انجام عملیات مناسب در رابطه با تغییر توان موتور و زاویه پیچ ملخ، نرسیدن هوا به موتور، ورود جسم خارجی به موتور و خرابی های مکانیکی . پس از آن اقداماتی که می تواند از جانب خلبان برای کاهش اینگونه عوامل انجام گیرد، بیان شده اند.در ادامه به چند نمونه از سوانحی که در اثر عوامل ذکر شده برای هواپیماهای مخلتف در خطوط هوایی متفاوت رخ داده اند اشاره شده است. در انتها نیز نقش بررسی این عوامل، عملکرد مناسب خلبانان در ای زمینهبکارگیری آیین نامه های مرتبط در کاهش سوانح هوایی ذکر شده است.