سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید آقاسی –
مریم زارع زاده –

چکیده:

مگس خانگی قادر به انتقال بسیاری ازعوامل بیماری زا به انسان می باشد انتقال اغلب به طریقه مکانیکی و به وسیله ضمائم دهانی موهای سطح بدن، پاها و بالها انجام می گیرد اما انتاقل بعضی میکروارگانیسم ها به انسان توسط این حشره تنها یک انتقال مکانیکی ساده نیست، انتقال بسیاری از تک یاخته ها، کرم ها، باکتری ها و ویروس ها توسط این بند پا به اثبات رسیده است. با توجه به حضور مگس خانگی در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اهمیت آن در انتقال عوامل بیماری زا و یاد آوری بهسازی این اماکن مطالعاتی جهت تعیین آلودگی باکتریایی و انگلی مگس خانگی در شهر کرمان انجام گرفت.