سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
حسن حکم آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسین دیده خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:
امروزه مدیران شرکت ها دریافته اند که قابلیت های بازاریابی از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر برای شرکت ها محسوب می شود. این قابلیت ها فرایند های مسنجم طراحی شده جهت بکارگیرید انشج معی مهارت ها و منابع شرکت براثی تولید و عرضه محصولات و خدمات سازگار با الزامات بازار و نیازهای رقابتی می باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی قابلیت های بازاریابی در رابطه بین دارایی های نامشهود علمکرد سازمانی می باشد.