سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی نساجی کامرانی –

چکیده:
یکی ازنگرشهای نوین که مورد تاکید برخی کارشناسان حوزه گردشگری است تحلیل صنعت گردشگری به عنوان یک نظام مجموعه ای ازاجزای مرتبط که تشکیل یک پیکره منسجم را میدهند است و نه یک صنعت یا بازار شرکت های ارایه دهنده خدمات مسافرتی و گردشگری مسئول ارایه خدمات حمل و نقل سکونت و برنامه ریزی سفرهستند و گروه های بزرگ دیگری خدمات تفریحی را ارایه میدهند و به امور رستوران ها پارک ها موزه ها تفرجگاه ها و… می پردازند بنابراین از دیدگاه کارشناسان باید بخشهای مختلفی را درروند اقتصادی صنعت گردشگری موثر دانست که نیازمند تحلیل این نگرش براساس یک رویکرد جامع است رویکرد بازاریابی از انجا که روند تبادل میان مصرف کننده و تولید کننده را مشخص می کند نگرشی جامع محسوب می شود پژوهش ها نشان میدهد که ایران درمقایسه با دیگر کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای فراوان موفقیت بسیارکمی درکارافرینی گردشگری داشته است امروزه کارافرینی به عنوان یک عامل اساسی جهت توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که ازیک طرف موجب رشد این کشورها و ازطرف دیگر به عنوان ابزاری برای نواوری و تغییر همواره مورد توجه قرارگرفته است.